1. gluttsnäppa

    gluttsnäppa, Tringa nebularia, art i fågelfamiljen snäppor.
  2. Tringa

    Tringa, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fågelfamiljen snäppor.
  3. småvadare

    småvadare, samlingsnamn på mindre arter vadare, speciellt i släktet Calidris med kärr- och skärsnäppa i Sverige och Limicola med myrsnäppa.