1. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi är ett energitillskott som krävs för att en kemisk reaktion ska kunna ske.

 2. Nifelhem

  Nifelhem, fornisländska Niflheim, i fornnordisk mytologi isriket i norr, ibland metaforiskt om underjorden.
 3. gnista

  gnista, instabil och mycket kortvarig, oberoende elektrisk urladdning i gas, åtföljd av en ljusblixt och knall.
 4. Heinrich Hertz

  Hertz, Heinrich, 1857–94, tysk fysiker, professor i Karlsruhe 1885–89 och i Bonn från 1889.
 5. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.
 6. stencilering

  stencilering, enkel reproduktionsmetod som består i att ett tunt, svagt limmat eller olimmat papper förses med maskinskrift, där typarmarna stansar ut bokstäver och andra tecken.
 7. Percy Bysshe Shelley

  Shelley, Percy Bysshe, född 4 augusti 1792, död 8 juli 1822, brittisk författare.
 8. atomspektroskopi

  atomspektroskopi, undersökning av spektra som emitteras eller absorberas av fria atomer.
 9. tändare

  tändare är en apparat som ger ifrån sig en liten eldslåga som man kan tända något annat med.
 10. dieselmotor

  dieselmotor är en förbränningsmotor som konstruerades av Rudolf Diesel.