1. elektrisk urladdning

  elektrisk urladdning uppstår då elektrisk ström leds genom en gas eller ett ämne som normalt är oledande.
 2. Ymer

  Ymer, Aurgelmir, den urtidsjätte som i den nordiska eddamytologin skapades i Ginnungagap, när rimfrosten från Nifelhem där smältes av gnistor från Muspelhem.
 3. atomspektroskopi

  atomspektroskopi, undersökning av spektra som emitteras eller absorberas av fria atomer.
 4. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.
 5. databehandling

  databehandling, bearbetning och hantering av data i enlighet med någon bestämd procedur, vanligtvis med hjälp av dator.
 6. eldframställning

  eldframställning har varit känd sedan yngre stenåldern.
 7. gnista

  1gnis`ta subst. ~n gnistor ORDLED: gnist-an
  Svensk ordbok
 8. gnist

  gnist subst. ~en ORDLED: gnist-en
  Svensk ordbok
 9. gnista

  2gnis`ta verb ~de ~t ORDLED: gnist-ar SUBST.: gnistande, gnistning
  Svensk ordbok
 10. gnistbearbetning

  gnistbearbetning, gnistning, elektroerosion , metod inom verkstadstekniken att bearbeta hårda material med komplicerad form.