1. Johannes Eckehart

  Eckehart ( Ekkehart, Eckhart), Johannes, Mäster Eckehart, född ca 1260, död 1327 eller 1328, tysk teolog, filosof och mystiker.
 2. explosion

  explosion är en mycket häftig och snabb utvidgning (expansion) av materia.
 3. fyrverkeri

  fyrverkeri är en uppvisning på marken eller i luften där förbränning av kemiska ämnen ger olika mönster av färger, ljus, ljud och rörelse.
 4. tändspole

  tändspole, transformator i tändsystem för förbränningsmotor.
 5. gasmotor

  gasmotor, förbränningsmotor som använder gasformigt bränsle som drivmedel, exempelvis naturgas, gengas och motorgas (butan och propan).
 6. teslaströmmar

  teslaströmmar, högfrekventa elektriska strömmar som alstras i en teslatransformator.
 7. elektrostatisk störning

  elektrostatisk störning, fenomen som uppstår vid (gnist)urladdning och kan störa, eller rent av ödelägga, känslig elektronisk utrustning.
 8. överslag

  överslag, inom elektrotekniken en elektrisk urladdning (gnista eller ljusbåge) mellan två ledare (eller mellan en ledare och en jordad del) i luft, gas eller vätska.
 9. pneumatisk kemi

  pneumatisk kemi, benämning på de studier av gaser som föregick och banade väg för den kemiska revolutionen på 1780-talet; jämför flogistonteorin och kemi (Klassisk kemi: Den kemiska revolutionen).
 10. yrkeskläder

  yrkeskläder, plagg eller dräkt som bärs av funktionella skäl eller som en form av legitimation.