1. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 2. gnosis

  gnosis, i religionen kunskap om Gud och om människans bestämmelse, ofta synonym till sophia (’vishet’).
 3. Gnosjöanda

  Gnosjöanda, benämning på företagaranda som råder i den småländska kommunen Gnosjö och dess grannkommuner.
 4. gnostiska evangelier

  gnostiska evangelier, fyra av de gnostiska skrifter på koptiska som påträffats i Nag Hammadi (Egypten) 1945 (dess gnostiska ursprung är dock omtvistat).
 5. Gnosjö

  Gnosjö är namnet på båden en kommun och centralorten i Gnosjö kommun.

 6. Gnosjö

  Gnosjö, församling i Växjö stift, Gnosjö kommun, Småland (Jönköpings län); 4 841 invånare (2011).
 7. gnosis

  gnosis, inom medicinen förmåga att känna igen föremål och händelser vilket förutsätter ett samspel mellan sinnesintryck och minnen.
 8. sethiansk gnosis

  sethiansk gnosis, en ålderdomlig form av gnosticism som har sin bakgrund i sekteristisk judendom och platonsk filosofi under första århundradet e.Kr.
 9. gnosis

  gnosis [gnå´s-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: gnos-is
  Svensk ordbok
 10. gnostisk

  gnostisk [gnås´-] adj. ~t ORDLED: gnost-isk
  Svensk ordbok