1. gnosjöanda

  gno`sjöanda subst. ~n ORDLED: gnosjö--and-an
  Svensk ordbok
 2. gnostiker

  gnostiker [gnås´-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: gnost-ik-ern
  Svensk ordbok
 3. sethiansk gnosis

  sethiansk gnosis, en ålderdomlig form av gnosticism som har sin bakgrund i sekteristisk judendom och platonsk filosofi under första århundradet e.Kr.
 4. Bythos

  Bythos, urprincipen i den valentinianska gnosticismen (se Valentinos).
 5. långtidsprognos

  lång`tidsprognos subst. ~en ~er ORDLED: lång-tids--pro-gnos-en
  Svensk ordbok
 6. väderprognos

  vä`derprognos subst. ~en ~er ORDLED: väder--pro-gnos-en
  Svensk ordbok
 7. femdygnsprognos

  fem`dygnsprognos subst. ~en ~er ORDLED: fem-dygns--pro-gnos-en
  Svensk ordbok
 8. agnosi

  agnosi´ [ag-] subst. ~n äv. ~en ORDLED: a-gnos-in
  Svensk ordbok
 9. prognosmakare

  prognosmakare [-gnå`s-] subst. ~n äv. prognosmakarn, plur. ~, best. plur. prognosmakarna ORDLED: pro-gnos--mak-ar-en
  Svensk ordbok
 10. farmakognosi

  farmakognosi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: farmako-gnos-in
  Svensk ordbok