1. GNSS

    GNSS, Global Navigation Satellite System, den internationellt använda benämningen på navigationssatelliter i allmänhet.
  2. flygplats

    flygplats, markområde med en eller flera banor för landning och start med flygplan.