1. Godiva

  Godiva, Lady Godiva, ca 1040–ca 1080, engelsk förnäm dam, hustru till Edvard Bekännarens befallningsman i Coventry.
 2. gode

  gode, benämning på hövding under Islands äldsta historia.
 3. Godtemplarorden

  Godtemplarorden (engelska International Order of Good Templars), nykterhetsorganisation, bildad i USA 1851.
 4. godsterminal

  godsterminal, anläggning för omlastning av gods från ett transportmedel till ett annat.
 5. godsvagn

  godsvagn, järnvägsvagn för transport av gods.
 6. gods- och ränteavsöndring

  gods- och ränteavsöndring, en genom donation eller försäljning genomförd överföring av kronans jordinnehav och skatteinkomster.
 7. God Save the Queen

  God Save the Queen, eller God Save the King, sedan 1825 Storbritanniens nationalsång.
 8. god

  god ibl. äv. vard. 3go adj. gott, komp. ~are el. bättre [bät´-], superl. ~ast el. bäst
  Svensk ordbok
 9. William Godwin

  Godwin, William, 1756–1836, brittisk samhällskritiker och romanförfattare.
 10. gods

  gods, som sjöterm: all wire och tågvirke som ingår i ett segelfartygs rigg.