1. gods

  gods, som sjöterm: all wire och tågvirke som ingår i ett segelfartygs rigg.
 2. gods

  gods, inom juridiken egendom, ägodelar, särskilt om lös egendom och om varor som ingår i transport.
 3. godord

  godord (fornisl. goðorð), under Islands äldsta historia benämning på det välde som tillkom en gode.
 4. Godot

  Godot, den frånvarande titelfiguren i Samuel Becketts pjäs ”En attendant Godot” (1952; ”I väntan på Godot”) som de övriga figurerna väntar på.
 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 6. Godfrey N Hounsfield

  Hounsfield, Sir Godfrey Newbold, 1919–2004, brittisk elektroingenjör.
 7. Godwin Austen

  Godwin Austen, Mount Godwin Austen, annat namn på K2, världens näst högsta berg.
 8. I väntan på Godot

  I väntan på Godot, En attendant Godot, drama av den irländske författaren och dramatikern Samuel Beckett, utgivet 1952.

 9. Godtfred Kirk Christiansen

  Kirk Christiansen, Godtfred, 1920–95, dansk företagsledare, skapare av byggklossystemet LEGO ®.
 10. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.