1. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok
 2. hand

  hand subst. ~en händer [hän´d-] ORDLED: hand-en
  Svensk ordbok
 3. liv

  liv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: liv-et
  Svensk ordbok
 4. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 5. för

  1för prep.
  Svensk ordbok
 6. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 7. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok