1. godtycklig

  go`dtycklig adj. ~t ORDLED: god--tyck-lig
  Svensk ordbok
 2. godtycke

  go`dtycke subst. ~t ORDLED: god--tyck-et
  Svensk ordbok
 3. trigonometriska funktioner

  trigonometriska funktioner, sammanfattande benämning på de matematiska funktionerna sinus (sin  t), cosinus (cos  t), tangens (tan  t), cotangens (cot  t), secans (sec  t) och cosecans (cosec  t).
 4. näva

  näva, benämning på godtycklig art i släktet nävor.
 5. komponent

  komponent, komposant, en av de delar i vilka en vektor kan uppdelas.
 6. tetraeder

  tetraeder, i geometrin en kropp i rummet begränsad av fyra plana sidoytor.
 7. harmonisk delning

  harmonisk delning. Om AB är en given sträcka och punkten P ligger mellan A och B samt punkten Q på sträckans förlängning så att AP :  PB =  AQ :  BQ så sägs P och Q dela AB harmoniskt.
 8. kon

  kon, i matematiken en geometrisk figur som består av strålar, generatriser, vilka utgår från en fix punkt, konens spets.
 9. anilider

  anilider, acylerade derivat av anilin med generell formel RCONHC 6H 5, där R står för en godtycklig grupp.
 10. folkvälde

  folkvälde, detsamma som demokrati.