1. acylgrupp

  acylgrupp, atomgruppering med den generella formeln RCO–, där R är en godtycklig organisk grupp.

 2. alkoxi-

  alkoxi-, prefix i organisk-kemisk nomenklatur, markerande förekomsten av en alkoxigrupp (RO, där R är en godtycklig organisk grupp) i en molekyl.
 3. analog ventil

  analog ventil, ventil för reglering eller styrning av ett flöde.
 4. keten

  keten, generell benämning på ämnen med den allmänna formeln R2C=C=O, där R är en godtycklig kolvätegrupp.

 5. Jesse Douglas

  Douglas, Jesse, 1897–1965, amerikansk matematiker.
 6. dödsintensitet

  dödsintensitet för en befolkningsgrupp, sannolikheten (per tidsenhet) för att en godtycklig gruppmedlem skall dö under nästa infinitesimala tidsenhet.
 7. dödssannolikhet

  dödssannolikhet för en befolkningsgrupp är sannolikheten för att en godtycklig gruppmedlem skall dö inom loppet av nästa tidsenhet, t.ex. inom nästa år.
 8. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.
 9. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 10. stereokemi

  stereokemi, läran om molekylers struktur i tre dimensioner och därav betingade kemiska och fysikaliska egenskaper.