1. vinkel

  vinkel, benämning på två från en punkt utgående rätlinjiga halvstrålar.
 2. växelstorhet

  växelstorhet, en fysikalisk storhet (t.ex. elektrisk spänning, ström eller magnetiskt flöde) som ändrar riktning och momentanvärde (ögonblicksvärde) i tiden.
 3. livegenskap

  livegenskap, historisk term för bonde­klassens ofrihet i förhållande till godsägarna på många håll i Europa under medeltiden och närmast följande århundraden.

 4. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 5. beströdd

  beströdd, heraldiskt uttryck.
 6. acetat

  acetat, benämning på salter eller estrar av ättiksyra, CH 3COOH.
 7. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 8. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 9. konservativ kraft

  konservativ kraft, sådan kraft att arbetet den uträttar, när dess angreppspunkt flyttar sig, är oberoende av vägen och endast beror av begynnelse- och slutläget.
 10. Hausdorff-dimension

  Hausdorff-dimension, matematiskt begrepp. Geometrins vanliga kurvor har dimension 1, ytor har dimension 2 och solida kroppar dimension 3.