1. mikrokontroller

  mikrokontroller, komplett dator konstruerad på ett enstaka chips och typiskt avsedd att köra ett visst program.

 2. latex

  latex, ursprungligen benämning på mjölksaft från vissa växter; numera även om en godtycklig, beständig dispersion av polymerer i vatten (syntetisk latex).
 3. etyn

  etyʹn, acetylen, C2H2, H–C≡C–H, den enklaste förening som innehåller en kol-koltrippelbindning.

 4. analytisk sats

  analytisk sats, sats som är sann eller falsk redan på grund av meningen hos de i satsen ingående orden, oberoende av hur det i övrigt förhåller sig i världen.
 5. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 6. rättspositivism

  rättspositivism, rättsfilosofisk uppfattning som utgår från att rättsreglerna är bindande och skall följas även om de är orättvisa.
 7. mångfald

  mångfald, geometriskt objekt som kring var och en av sina punkter ser ut som det vanliga rummet (av godtycklig dimension).
 8. längdgrad

  längdgrad, geografisk längd, longitud, vinkeln mellan en storcirkel genom polerna på jorden och en godtyckligt vald nollmeridian.

 9. formalism

  formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller strängt iakttagande av formerna för något; även ett formaliserat system för att beteckna något.
 10. godtycke

  go`dtycke subst. ~t ORDLED: god--tyck-et
  Svensk ordbok