1. latex

  latex, ursprungligen benämning på mjölksaft från vissa växter; numera även om en godtycklig, beständig dispersion av polymerer i vatten (syntetisk latex).
 2. hydroxylering

  hydroxylering, kemisk reaktion som innebär att en hydroxylgrupp införs i en organisk molekyl, dvs.

 3. diskriminant

  diskriminant, algebraiskt uttryck, ofta i determinantform.
 4. styrbarhet

  styrbarhet, egenskap hos dynamiska system som innebär att det är möjligt att finna en styrsignal som driver systemet till ett godtyckligt tillstånd.
 5. Dmitrij Jegorov

  Jegorov, Dmitrij, 1869–1931, sovjetisk matematiker, professor vid Moskvas universitet.
 6. enhetsmatris

  enhetsmatris, en kvadratisk matris som har idel ettor på diagonalen och i övrigt bara nollor, ofta tecknad E eller I.
 7. komplexa talplanet

  komplexa talplanet, plan försett med ett rätvinkligt koordinatsystem för att representera komplexa tal.
 8. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 9. elektriskt flöde

  elektriskt flöde, Ψ, flux, flödet av det elektriska fältet E definierat som antalet fältlinjer genom en yta som omsluter en elektriskt laddad källa.
 10. homogent rum

  homogent rum, geometriskt rum för vilket det för varje par av punkter finns en symmetri som tar den ena punkten till den andra.