1. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.

 2. avrinningsområde

  avrinningsområde, dräneringsområde, det område som från nederbörden samlar det vatten som rinner fram till en viss plats.
 3. legalitetsprincipen

  legalitetsprincipen, juridisk princip som ofta kortfattat formuleras nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (’inget brott utan lag, inget straff utan lag’).
 4. uppmärksamhet

  uppmärksamhet, selektiv funktion inom varseblivning som innebär att vissa aspekter i omgivningen fokuseras.
 5. nylon

  nylon, samlingsnamn för syntetfibrer baserade på linjära ickearomatiska polyamider, bestående av en eller två monomerer.
 6. Venndiagram

  Venndiagram, sätt att grafiskt återge förhållandet mellan olika klasser (jämför klasslogik), utvecklat av den brittiske logikern John Venn ( 1834–1923).
 7. Västbanken

  Västbanken, område i Mellanöstern, del av det före detta brittiska protektoratet Palestina, beläget väster om Jordanfloden och Döda havet mellan Israel och Jordanien; 5 650 km2, 3,3 miljoner invånare (2019).

 8. François Rabelais

  Rabelais, François, född ca 1494, död 1553 (troligen 9 april), fransk författare och läkare.

 9. etyn

  etyʹn, acetylen, C2H2, H–C≡C–H, den enklaste förening som innehåller en kol-koltrippelbindning.

 10. ribos

  ribos, kolhydrat med fem kolatomer som är en av fyra stereoisomera D-aldopentoser.