1. Golgota

  Golgota, Golgata, avrättningsplatsen där Jesus blev korsfäst (Matteusevangeliet 15:22, Johannesevangeliet 19:17).

 2. Golo Mann

  Mann, Gottfried Angelo ( Golo), 1909–94, tysk historiker och författare, son till Thomas Mann, bror till Klaus Mann.
 3. Goldin+Senneby

  Goldin+Senneby, konstnärsduo bestående av Simon Goldin ( född 1981) och Jakob Senneby ( född 1971).
 4. Gold Coast

  Gold Coast, sammanfattande benämning på en ca 35 km lång kuststräcka från Coolangatta i söder till Southport i norr, ca 75 km söder om Brisbane, Queensland, Australien.
 5. Golden Delicious

  Golden Delicious, äppelsort (dessertäpple) som hittades i USA på 1890-talet.
 6. Golos Rossii

  Golos Rossii, till 1993 Radio Moscow, ryska statens radiostation för utlandssändningar, grundad 1929 som en propagandakanal mot utlandet av den unga sovjetstaten.
 7. Goldschmidts differentiationsserie

  Goldschmidts differentiationsserie, sedimentär differentiation, den uppdelning av ett homogent bergartsmaterial som blir resultatet av de sedimentära processerna vittring, transport och avlagring.
 8. Golda Meir

  Meir, Golda, före 1956 Goldie Myerson, född Mabovitch, 1898–1978, israelisk politiker, premiärminister 1969–74.
 9. Goldman-ekvationen

  Goldman-ekvationen, en av amerikanen David Eliot Goldman ( 1910–98) 1943 härledd ekvation som beskriver den elektriska potentialskillnaden vid jämvikt (diffusionspotentialen) över ett membran (t.ex. membranet runt en cell) som funktion av koncentrationerna på membranets båda sidor hos de joner som membranet är permeabelt för, och av permeabiliteterna av de olika jonerna.
 10. golden retriever

  golden retriever, brittisk hundras inom FCI-grupp 8 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).