1. golvläggare

  golvläggare [gål`v-] subst. ~n äv. golvläggarn, plur. ~, best. plur. golvläggarna ORDLED: golv--lägg-ar-en
  Svensk ordbok
 2. gold-digger

  gold-digger [ung. gåo´ld-] subst. ~n ~s ORDLED: gold--digg-ern
  Svensk ordbok
 3. golden retriever

  golden retriever [gåol´den retri´ver] subst. ~n golden retrievrar ORDLED: gold-en re-triev-ern
  Svensk ordbok
 4. hanegället

  ha`negället subst., best. f. ORDLED: hane--gäll-et
  Svensk ordbok
 5. gala

  1ga`la verb gol, galit el. galt, pres. gal ORDLED: gal-it SUBST.: galande
  Svensk ordbok
 6. pergola

  per´gola subst. ~n pergolor ORDLED: pergol-an
  Svensk ordbok
 7. gröngöling

  grö`ngöling subst. ~en ~ar ORDLED: grön--göl-ing-en
  Svensk ordbok
 8. tupp

  tupp subst. ~en ~ar ORDLED: tupp-en
  Svensk ordbok
 9. gul

  gul adj. ~t
  Svensk ordbok