1. Oklahoma

  Oklahoma, förkortat OK, delstat i USA.

 2. Texas

  Texas, förkortat TX, delstat i USA.

 3. Nya Zeeland

  Nya Zeeland är ett land i Oceanien.

 4. sportbranschen

  sportbranschen, idrottsbranschen, benämning på kommersiell verksamhet vari inräknas direkta arenaidrotter med publikintäkter, men också handeln med tillhörande TV- och försäljningsrättigheter.
 5. Arkansas

  Arkansas, förkortat AR, delstat i södra USA.

 6. Bill McKibben

  McKibben, William (Bill), född 1960, amerikansk miljöaktivist, journalist och författare.

 7. tolteker

  tolteker, forntida urfolk som dominerade centrala Mexiko ca 900–1170 e.Kr.

 8. Michael D Coe

  Coe, Michael Douglas, född 1929, amerikansk antropolog, professor i antropologi vid Yale University.

 9. major

  major, en av de fyra klassiska, årliga golftävlingarna för herrar, i kronologisk ordning US Masters, US Open, British Open och US PGA Championship.

 10. Indien

  Indien är ett land i södra Asien.