1. Carlos Fuentes

  Fuentes, Carlos, född 11 november 1928, död 15 maj 2012, mexikansk författare.

 2. Dolphin

  Dolphin, amerikansk presidentjakt sjösatt 1884.

 3. Despatch

  Despatch, amerikansk presidentjakt sjösatt 1873.

 4. miljöförstöring

  miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter av något slags målmedvetet handlande, och vilka direkt eller indirekt också drabbar människan.
 5. petroleumindustri

  petroleumindustri, industri baserad på prospektering, utvinning och raffinering av råolja och naturgas.

 6. Kanada

  Kanada, Canada, stat i Nordamerika.

 7. svavel

  svavel, icke-metalliskt grundämne som tillhör syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken S.

 8. amatörbestämmelser

  amatörbestämmelser, regler som gäller för den idrottsutövare som vill betraktas som amatör, dvs. var och en som ägnar sig åt idrottsutövning utan att vinna materiella fördelar därav, i motsats till professionell.

 9. minigolf

  mi`nigolf subst. ~en ORDLED: mini--golf-en
  Svensk ordbok
 10. bangolf

  ba`ngolf subst. ~en ORDLED: ban--golf-en
  Svensk ordbok