1. sving

  sving subst. ~en ~ar ORDLED: sving-en
  Svensk ordbok
 2. fairway

  fairway [ung. fä´rwei] subst. ~en ORDLED: fair--way-en
  Svensk ordbok
 3. världscup

  världscup [vä`rds-] subst. ~en ~er ORDLED: världs--cup-en
  Svensk ordbok
 4. putta

  putt`a verb ~de ~t ORDLED: putt-ar SUBST.: puttande, puttning
  Svensk ordbok
 5. open

  open [ung. åo´pen] adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. hole-in-one

  hole-in-one [håol in wan´] subst., plur. ~, neutr. ORDLED: hole-in-one
  Svensk ordbok
 7. prestige

  prestige [-i´ʃ] subst. ~n [-i´ʃen] ORDLED: prest-ig-en
  Svensk ordbok
 8. drive

  drive [draj´v] subst. ~n [draj´ven] drivar [draj`var] äv. ~s [draj´vs] ORDLED: driv-en
  Svensk ordbok
 9. djävel

  djä`vel subst. ~n djävlar el. jä`vel ~n jävlar ORDLED: (d)jävl-ar
  Svensk ordbok
 10. golv

  golv [gål`v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: golv-et
  Svensk ordbok