1. Volkswagen

  Volkswagen ®, VW ®, personbilar och lätta lastbilar tillverkade av den tyska fordonstillverkaren Volkswagen AG (se Volkswagenkoncernen).

 2. Karibiska havet

  Karibiska havet, Karibiska sjön, södra delen av Amerikanska medelhavet mellan Antillerna, Centralamerika och Sydamerika.

 3. havsplattform

  havsplattform, offshoreplattform,flytande eller bottenfast plattform av stål eller betong med utrustning för t.ex. produktion av gas och olja, prospektering, bostäder eller vindkraftverk.
 4. bobolink

  bobolink, risstare, Dolichonyx oryzivorus, art i fågelfamiljen trupialer.
 5. Ryder Cup

  Ryder Cup, lagmatch i golf för herrproffs mellan Storbritannien–Irland och USA 1927–77.
 6. sjuårskriget

  sjuårskriget, krig 1756–63 mellan å ena sidan Preussen och Storbritannien–Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, Tysk–romerska riket och Sverige.

 7. manta

  manta, Manta birostris, art i fiskfamiljen vingrockor.
 8. SEO

  SEO, Scandinavian Enterprise Open , svensk proffstävling i golf på herrarnas Europatour 1973–90; initiativtagare var Sven Tumba.
 9. gulf

  gulf, vid havsvik, bukt.
 10. USA

  USA är ett land i Nordamerika.