1. petroleumindustri

  petroleumindustri, industri baserad på prospektering, utvinning och raffinering av råolja och naturgas.

 2. Kanada

  Kanada, Canada, stat i Nordamerika.

 3. svavel

  svavel, icke-metalliskt grundämne som tillhör syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken S.

 4. amatörbestämmelser

  amatörbestämmelser, regler som gäller för den idrottsutövare som vill betraktas som amatör, dvs. var och en som ägnar sig åt idrottsutövning utan att vinna materiella fördelar därav, i motsats till professionell.