1. Google nyheter

  Google Nyheter, engelska Google News, nyhetstjänst lanserad 2002 av Google Inc., som automatiskt söker av nyhetskällor på internet, publicerar de första två–tre meningarna i texten och sedan länkar till källan.

 2. smartmobil

  smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare.

 3. Android

  Android, operativsystem för mobiltelefoner, utvecklat inom Google sedan 2005.
 4. sökmotor

  sökmotor, program som söker lagrad information i strukturerade databaser eller textdatabaser.

 5. e-bok

  e-bok, elektronisk bok, digital motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning.

 6. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.

 7. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 8. AltaVista

  AltaVista, sökmotor på internet, etablerad 1995 och avslutad 2013.

 9. big data

  big data, icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder data.
 10. ogooglebar

  ogooglebar, ogooglingsbar, om ord eller fras som inte går att hitta på internet med hjälp av en sökmotor.