1. SOPA

  SOPA, Stop Online Piracy Actamerikanskt lagförslag från 2011 med syfte att förhindra försäljning av piratkopierade varor online.

 2. kvantdator

  kvantdator, typ av dator som bygger på egenskaper hos kvantsystem.

 3. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 4. Life

  Life, amerikansk bildtidning, grundad 1936 av Henry R. Luce och ägd av mediekoncernen Time Inc.
 5. artificiell intelligens

  artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

 6. blogg

  blogg, personlig och öppen dagbok eller logg på webben.

 7. trollfabrik

  trollfabrik, verksamhet med syfte att påverka samhällsdebatten genom spridande av desinformation på internet och i sociala medier.

 8. Nordmakedonien

  Nordmakedonien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 10. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).