1. e-bok

  e-bok, elektronisk bok, digital motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning.

 2. darknet

  darknet, datornätverk där endast inbjudna eller godkända användare har tillgång till de ingående nätverken.

 3. Javascript

  Javascript, programmeringsspråk som framför allt används till webbsidor men även i andra sammanhang.

 4. Windows Phone

  Windows Phone, mellan 2010 och 2017 Microsofts operativsystem för smartmobiler.

 5. Andreas Ekström

  Ekström, Andreas, född 1975, kulturjournalist, författare och föreläsare med inriktning på den digitala revolutionen.
 6. Jaiku

  Jaiku, mikrobloggtjänst, grundad 2006 av den f.d. Nokiaanställde Jyri Engeström (född 1977) och Petteri Koponen, nedlagd 2012.

 7. jordglob

  jordglob är ett klot med en kartbild som visar jordens yta.

 8. big data

  big data, icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder data.
 9. klient–server

  klient–server, arkitektur för distribuerade datorprogram, dvs. samarbetande program som körs på datorer som kommunicerar över ett nätverk.
 10. webbläsare

  webbläsare är den typ av programvara som man använder för att titta på webbsidor.