1. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 2. Sidney Verba

  Verba, Sidney, född 1932, amerikansk statsvetare, professor vid Harvard University 1972–2007.
 3. Tan Dun

  Tan Dun, född 18 augusti 1957, kinesisk-amerikansk tonsättare och dirigent.
 4. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 5. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.

 6. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 7. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 8. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 9. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 10. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.