1. Google Knol

  Google Knol, internetbaserat uppslagsverk, se Knol.

 2. Google nyheter

  Google Nyheter, engelska Google News, nyhetstjänst lanserad 2002 av Google Inc., som automatiskt söker av nyhetskällor på internet, publicerar de första två–tre meningarna i texten och sedan länkar till källan.

 3. Alphabet Inc.

  Alphabet Inc., Mountain View, Kalifornien, holdingbolag som är moderbolag för Google Inc.

 4. Android

  Android, operativsystem för mobiltelefoner, utvecklat inom Google sedan 2005.
 5. big data

  big data, icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder data.
 6. ogooglebar

  ogooglebar, ogooglingsbar, om ord eller fras som inte går att hitta på internet med hjälp av en sökmotor.

 7. sökmotor

  sökmotor, program som söker lagrad information i strukturerade databaser eller textdatabaser.

 8. NFC

  NFC, engelska near field communication, samlingsbegrepp för tekniker för trådlös dataöverföring på korta avstånd, typiskt mindre än 10 cm.
 9. Sergey Brin

  Brin, Sergey, född 1973 i Ryska federationen, amerikansk datalog och IT-entreprenör samt grundare av Google Inc. (tillsammans med Larry Page).

 10. e-bok

  e-bok, elektronisk bok, digital motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning.