1. SMTP

  SMTP, engelska simple mail transfer protocol, kommunikationsprotokoll för att överföra e-post på internet. 

 2. Knol

  Knol, Google Knol, internetbaserat uppslagsverk, lanserat för allmänheten i en engelsk version 2008 av Google Inc., nedlagt 2012.

 3. Larry Page

  Page, Lawrence ( Larry), född 1973, amerikansk datalog och IT-entreprenör.
 4. sökordsmarknadsföring

  sökordsmarknadsföring, annonser som anpassas efter användarens intressen; kan finnas i resultaten från sökningar i sökmotorer.
 5. Myriad

  Myriad, linjärt typsnitt lanserat 1991 av Adobe och skapat av Robert Slimbach ( född 1956) och Carol Twombly ( född 1959).
 6. webbserver

  webbserver, dels programvara som är en server för webbsidor och dels själva datorn som används för detta.

 7. Motorola, Inc.

  Motorola, Inc., Schaumburg, Illinois, amerikanskt elektronik-, data- och telekommunikationsföretag, grundat 1928.
 8. Kunskapspriset

  Kunskapspriset, pris instiftat av NE Nationalencyklopedin AB och utdelat årligen 2002–2011 till framstående kunskapsspridare.

 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 10. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.