1. Google

  Google®, sökmotor på internet, etablerad 1998.

 2. Google Inc.

  Google Inc., Mountain View, Kalifornien, amerikanskt internetföretag med bland annat sökmotorn Google.

 3. Google böcker

  Google böcker, engelska Google Books, tidigare Google boksökning (Google Book Search), internetföretaget Googles projekt med ambition att skanna och digitalisera ca 80 miljoner böcker över hela världen så att dessa blir sökbara samt helt eller delvis läsbara via internet.

 4. deepfake

  deepfake deep fake, djupfejk, datorframställd förfalskad information i form av bild eller film som framställs som äkta och trovärdig.

 5. googla

  googla, att med hjälp av Google® eller annan sökmotor söka information på internet.

 6. adressikon

  adressikon, adressymbol, favoritikon, engelska favicon, symbol som representerar en webbplats och visas i webbläsarens adressfält.
 7. YouTube

  YouTube, webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, grundad 2005 i USA.
 8. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.

 9. Google Knol

  Google Knol, internetbaserat uppslagsverk, se Knol.

 10. Google nyheter

  Google Nyheter, engelska Google News, nyhetstjänst lanserad 2002 av Google Inc., som automatiskt söker av nyhetskällor på internet, publicerar de första två–tre meningarna i texten och sedan länkar till källan.