1. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 2. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 3. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 4. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.

 5. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 6. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 7. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 8. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 9. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
 10. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.