1. Google

  Google®, sökmotor på internet, etablerad 1998.

 2. Google Inc.

  Google Inc., Mountain View, Kalifornien, amerikanskt internetföretag med bland annat sökmotorn Google.

 3. Google nyheter

  Google Nyheter, engelska Google News, nyhetstjänst lanserad 2002 av Google Inc., som automatiskt söker av nyhetskällor på internet, publicerar de första två–tre meningarna i texten och sedan länkar till källan.

 4. smartmobil

  smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare.

 5. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 6. Google böcker

  Google böcker, engelska Google Books, tidigare Google boksökning (Google Book Search), internetföretaget Googles projekt med ambition att skanna och digitalisera ca 80 miljoner böcker över hela världen så att dessa blir sökbara samt helt eller delvis läsbara via internet.

 7. YouTube

  YouTube, webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, grundad 2005 i USA.
 8. Alphabet Inc.

  Alphabet Inc., Mountain View, Kalifornien, holdingbolag som är moderbolag för Google Inc.

 9. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.

 10. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.