1. Google

  Google®, sökmotor på internet, etablerad 1998.

 2. googla

  googla, att med hjälp av Google® eller annan sökmotor söka information på internet.

 3. Google LLC

  Google LLC, Mountain View, Kalifornien, amerikanskt internetföretag med bland annat sökmotorn Google.

 4. Google Knol

  Google Knol, internetbaserat uppslagsverk, se Knol.

 5. Google böcker

  Google böcker, engelska Google Books, tidigare Google boksökning (Google Book Search), internetföretaget Googles projekt med ambition att skanna och digitalisera ca 80 miljoner böcker över hela världen så att dessa blir sökbara samt helt eller delvis läsbara via internet.

 6. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 7. YouTube

  YouTube, webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, grundad 2005 i USA.
 8. smartmobil

  smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare.

 9. deepfake

  deepfake deep fake, djupfejk, datorframställd förfalskad information i form av bild eller film som framställs som äkta och trovärdig.

 10. Google nyheter

  Google Nyheter, engelska Google News, nyhetstjänst lanserad 2002 av Google LLC, som automatiskt söker av nyhetskällor på internet, publicerar de första två–tre meningarna i texten och sedan länkar till källan.