1. Windows Phone

  Windows Phone, mellan 2010 och 2017 Microsofts operativsystem för smartmobiler.

 2. Sergey Brin

  Brin, Sergey, född 1973 i Ryska federationen, amerikansk datalog och IT-entreprenör samt grundare av Google Inc. (tillsammans med Larry Page).

 3. deepfake

  deepfake deep fake, djupfejk, datorframställd förfalskad information i form av bild eller film som framställs som äkta och trovärdig.

 4. Android

  Android, operativsystem för mobiltelefoner, utvecklat inom Google sedan 2005.
 5. Google Knol

  Google Knol, internetbaserat uppslagsverk, se Knol.

 6. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 7. webbläsare

  webbläsare, (engelska web browser), webbläddrare, www-läsare, program som via särskilt kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor.

 8. Kunskapspriset

  Kunskapspriset, pris instiftat av NE Nationalencyklopedin AB och utdelat årligen 2002–2011 till framstående kunskapsspridare.

 9. betalvägg

  betalvägg, betalmur, funktion som innebär helt eller delvis begränsad tillgång till innehållet på en webbplats för den som inte är villig att betala.

 10. Linux

  Linux®, operativsystem för persondatorer, även kallat GNU/Linux.