1. Andreas Ekström

  Ekström, Andreas, född 1975, kulturjournalist, författare och föreläsare med inriktning på den digitala revolutionen.
 2. Jaiku

  Jaiku, mikrobloggtjänst, grundad 2006 av den f.d. Nokiaanställde Jyri Engeström (född 1977) och Petteri Koponen, nedlagd 2012.

 3. Motorola, Inc.

  Motorola, Inc., Schaumburg, Illinois, amerikanskt elektronik-, data- och telekommunikationsföretag, grundat 1928.
 4. adressikon

  adressikon, adressymbol, favoritikon, engelska favicon, symbol som representerar en webbplats och visas i webbläsarens adressfält.
 5. NFC

  NFC, engelska near field communication, samlingsbegrepp för tekniker för trådlös dataöverföring på korta avstånd, typiskt mindre än 10 cm.
 6. Tan Dun

  Tan Dun, född 18 augusti 1957, kinesisk-amerikansk tonsättare och dirigent.
 7. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 8. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 9. Myriad

  Myriad, linjärt typsnitt lanserat 1991 av Adobe och skapat av Robert Slimbach ( född 1956) och Carol Twombly ( född 1959).
 10. webbserver

  webbserver, dels programvara som är en server för webbsidor och dels själva datorn som används för detta.