1. Mexiko

  Mexico, Mexico, stat i södra Nordamerika.

 2. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 3. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 4. Tjeckien

  Tjeckien, stat i Centraleuropa.

 5. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 6. maskininlärning

  maskininlärning, inom datavetenskapen studiet av algoritmer för datorinlärning baserat på stora mängder data i syfte att göra förutsägelser och prognoser.

 7. Digitala världsbiblioteket

  Digitala världsbiblioteket, World Digital Library, WDL, webbmuseum vars målsättning är att samla nationella kulturskatter från olika länder i form av digitaliserade dokument i så hög kvalitet att besökarna kan gå nära inpå objektet och studera detaljerna på sina datorskärmar.
 8. smart hem

  smart hem, bostad med internetanslutet datorsystem för att automatisera och styra tekniska system (hemautomatisering).

 9. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.