1. kvantdator

  kvantdator, typ av dator som bygger på egenskaper hos kvantsystem.

 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. Fredrikshamn

  Fredrikshamn, finska Hamina, kommun och stad i Kymmenedalen, Finland.

 4. Life

  Life, amerikansk bildtidning, grundad 1936 av Henry R. Luce och ägd av mediekoncernen Time Inc.
 5. blogg

  blogg, personlig och öppen dagbok eller logg på webben.

 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 7. trollfabrik

  trollfabrik, verksamhet med syfte att påverka samhällsdebatten genom spridande av desinformation på internet och i sociala medier.

 8. Nordmakedonien

  Nordmakedonien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 10. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.