1. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.

 2. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 3. Sidney Verba

  Verba, Sidney, född 26 maj 1932, död 4 mars 2019, amerikansk statsvetare, professor vid Harvard University 1972–2007.

 4. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 5. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 6. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 7. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 8. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
 9. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 10. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.