1. gotlänning

  gotlänning [gåt`-] subst. ~en ~ar ORDLED: got--länn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. godsägare

  godsägare [got`s-] subst. ~n äv. godsägarn, plur. ~, best. plur. godsägarna ORDLED: gods--äg-ar-en
  Svensk ordbok
 3. godsexpedition

  godsexpedition [got`s-] subst. ~en ~er ORDLED: gods--ex-ped-it-ion-en
  Svensk ordbok
 4. gute

  gu`te subst. ~n gutar ORDLED: gut-en
  Svensk ordbok
 5. gotländsk

  gotländsk [gåt`- el. gåt´-] adj. ~t ORDLED: got--länd-ska
  Svensk ordbok
 6. gotländska

  gotländska [gåt`- äv. gåt´-] subst. ~n gotländskor ORDLED: got--länd-skan
  Svensk ordbok
 7. goutera

  goutera [gote´-] verb ~de ~t ORDLED: gout-er-ar SUBST.: gouterande
  Svensk ordbok
 8. gott

  1gott [gåt´] adv.
  Svensk ordbok
 9. gods

  gods [got´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gods-et
  Svensk ordbok