1. varva

  var`va verb ~de ~t ORDLED: varv-ar SUBST.: varvande (till 1 och 2), varvning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. slicka

  slick`a verb ~de ~t ORDLED: slick-ar SUBST.: slickande, slickning; slick (till 1)
  Svensk ordbok
 3. katt

  katt subst. ~en ~er ORDLED: katt-en
  Svensk ordbok
 4. klicka

  klick`a verb ~de ~t ORDLED: klick-ar SUBST.: klickande, klickning; 2klick (till 2)
  Svensk ordbok
 5. riddare

  ridd`are subst. ~n äv. riddarn, plur. ~, best. plur. riddarna ORDLED: ridd-ar-en
  Svensk ordbok
 6. mått

  mått subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mått-et
  Svensk ordbok
 7. koka

  2ko`ka verb ~de el. kokte, ~t el. kokt, perf. part. vanl. kokt, pres. ~r ORDLED: kok-ar SUBST.: kokande, kokning; kok
  Svensk ordbok
 8. tjock

  tjock [çåk´] adj. ~t
  Svensk ordbok