1. grej

  grej´ subst. ~en, ~er [grej`- äv. grej´-] el. ~or ORDLED: grej-en
  Svensk ordbok
 2. greja

  grej`a verb ~de ~t ORDLED: grej-ar SUBST.: grejande
  Svensk ordbok
 3. greja sig

  grej`a sig verb grejade grejat ORDLED: grej-ar
  Svensk ordbok
 4. poddsändning

  poddsändning, engelska podcasting, publicering på internet samt streaming och nedladdning av ljud och film med RSS-teknik (se RSS).

 5. gray

  gray, SI-enhet med beteckningen Gy för storheten absorberad dos av joniserande strålning.
 6. Zero Mostel

  Mostel, Samuel Joel ( Zero), 1915–77, amerikansk skådespelare.
 7. Sara Lövestam

  Lövestam, Sara, född 1980, författare.

 8. Eoin Colfer

  Colfer, Eoin, född 1965, irländsk författare.
 9. greisen

  greisen, granitisk bergart som omvandlats av heta lösningar i slutfasen av kristallisationen.
 10. widget

  widget, verkligt eller virtuellt mindre föremål, ”grej”, t.ex. en liten elegant, mekanisk konstruktion.