1. Moa Herngren

  Herngren, Moa, född 1969, författare och journalist, syster till Felix Herngren och Måns Herngren.
 2. Kingsley Amis

  Amis, Sir Kingsley, 1922–95, brittisk författare.
 3. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 4. innegrej

  inn`egrej subst. ~en ~er ORDLED: inne--grej-en
  Svensk ordbok
 5. moj

  3moj [måj´] subst. ~en ~ar ORDLED: moj-en
  Svensk ordbok
 6. grapefrukt

  grapefrukt [grej`p-, grej´p- äv. grä`p-, grä´p-] subst. ~en ~er ORDLED: grape--frukt-en
  Svensk ordbok
 7. mackapär

  mackapä´r subst. ~en ~er ORDLED: mackapär-en
  Svensk ordbok
 8. grape tonic

  grape tonic [ung. grej´p tån´ik] subst. ~en ORDLED: grape ton-ic-en
  Svensk ordbok
 9. manick

  manick´ subst. ~en ~er ORDLED: man-ick-en
  Svensk ordbok
 10. dona

  2do`na verb ~de ~t ORDLED: don-ar SUBST.: donande
  Svensk ordbok