1. murvel

  mur`vel subst. ~n murvlar ORDLED: murvl-ar
  Svensk ordbok
 2. gray

  gray [ung. grej´] subst., plur. ~, n-genus FÖRK.: Gy
  Svensk ordbok
 3. doning

  do`ning subst. ~en ~ar ORDLED: don-ing-en
  Svensk ordbok
 4. grunka

  grunk`a subst. ~n grunkor ORDLED: grunk-an
  Svensk ordbok
 5. greyhound

  greyhound [grej´haond] subst. ~en ~s ORDLED: grey--hound-en
  Svensk ordbok
 6. litotes

  litotes [li´-, -tå´- el. -tåt´-] subst. ~en ~er ORDLED: lito-tes-en
  Svensk ordbok
 7. pryl

  pryl subst. ~en ~ar ORDLED: pryl-en
  Svensk ordbok
 8. fixa

  fix`a verb ~de ~t ORDLED: fix-ar SUBST.: fixande
  Svensk ordbok
 9. lassa

  lass`a verb ~de ~t ORDLED: lass-ar SUBST.: lassande, lassning
  Svensk ordbok
 10. dålig

  då`lig adj. ~t, komp. sämre [säm´-] ngn gång ~are, superl. sämst ngn gång ~ast ORDLED: dål-ig
  Svensk ordbok