1. greppbräda

  greppbräda, eller gripbräda, är en träplatta som sitter på halsen på vissa stränginstrument, till exempel gitarr och violin.
 2. grep

  grep se gripa
  Svensk ordbok
 3. grep

  grep subst. ~en [gre´p-] ~ar el. ~n [gre`p-] grepar ORDLED: grep-en
  Svensk ordbok
 4. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 5. grepphål

  grepphål, hos träblåsinstrument längs tonkanalen sidborrade hål som är av primär betydelse för utvinnande av ett tonförråd.
 6. grepptabell

  grepptabell, schematisk uppställning av greppsystemet för ett blåsinstruments tonomfång.
 7. greppband

  greppband, tvärband på greppbrädan hos vissa stränginstrument (t.ex. gitarr, luta, gamba, melodicittra), av betydelse för klang och tonträffning särskilt vid flerstämmigt spel.
 8. greppnotation

  greppnotation, notskrift som med t.ex. siffror eller bokstäver visar tonernas platser på ett visst musikinstrument, se tabulatur.
 9. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.
 10. Irakkriget

  Irakkriget var ett krig 2003 mellan Irak på ena sidan och främst USA och Storbritannien på andra.