1. kristallnatten

  kristallnatten, tyska Reichskristallnacht, benämning på den judepogrom som genomfördes natten mellan 9 och 10 november 1938 och som var inledningen på de s.k. novemberpogromerna.
 2. folkrörelser

  folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt.
 3. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.
 4. Vincent van Gogh

  van Gogh, Vincent, född 30 mars 1853, död 27 juli 1890, nederländsk konstnär, en av den moderna konstens och expressionismens främsta föregångare.

 5. Boko Haram

  Boko Haram, militant islamistisk grupp bildad i nordöstra Nigeria.
 6. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 7. grepe

  2grepe se grep
  Svensk ordbok
 8. Saddam Hussein

  Saddam Hussein, Ṣaddām Ḥusayn at-Tikrītī, född 28 april 1937, död 30 december 2006, irakisk politiker, landets härskare, president och regeringschef 1979–2003.
 9. grepe

  1gre`pe subst. ~n grepar ORDLED: grep-en
  Svensk ordbok
 10. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.