1. fladdermöss

  fladdermöss, Chiroptera, ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroptera) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroptera) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige.
 2. faktion

  faktion, litterär term för dokumentärskildring i romanform.
 3. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 4. brottning

  brottning, kampsport mellan två personer.

 5. Katarina II

  Katarina II (ryska Jekaterina Aleksejevna), kallad ”Katarina den stora” (ryska Velikaja), född 2 maj 1729 (nya stilen), död 6 november 1796 (gamla stilen), rysk kejsarinna från 1762.

 6. japansk mat

  japansk mat. Det japanska köket har gamla traditioner som trots det högteknologiska samhällets framfart biter sig fast i folksjälen.

 7. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 8. litteraturteori

  litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur.
 9. formalism

  formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller strängt iakttagande av formerna för något; även ett formaliserat system för att beteckna något.
 10. judo

  judo, japansk kampsport med i huvudsak kast och fasthållningar, olympisk gren sedan 1964.