1. parallellism

  parallellism, stilgrepp som innebär att en tanke upprepas och varieras i två eller flera på varandra följande, likformigt byggda språkled.
 2. akryl

  akryl, syntetfiber innehållande minst 85 % polyakrylnitril.
 3. karate

  karate, karatedo, japansk kampkonst med huvudsak slag- och sparktekniker samt blockeringar och fotsvep, men på högre nivå även vissa grepp och kast.
 4. saxofon

  saxofon, blåsinstrument av metall med konisk borrning och enkelt rörblad, på grund av sin konstruktion räknat som träblåsinstrument.
 5. Mat Collishaw

  Collishaw, Matthew (Mat), född 1966, brittisk konstnär.

 6. jujutsu

  jujutsu, jiujitsu, japansk kampkonst med i huvudsak grepp- och kasttekniker men även slag och sparkar.
 7. aikido

  aikido, aikidō, japansk kampkonst med i huvudsak grepp- och kasttekniker men även slag, atemi, och träning med trämodell av det japanska svärdet, bokken, samt rundstav, jo.
 8. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 9. Povel Ramel

  Ramel, Povel, född 1 juni 1922, död 5 juni 2007, friherre, populärmusikkompositör, pianist, revyman och författare; jämför släktartikel Ramel.
 10. grepp

  grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grepp-et
  Svensk ordbok