1. grovdetritusgyttja

  grovdetritusgyttja, typ av gyttja, kännetecknad av hög halt av grovdetritus, dvs. för blotta ögat urskiljbara fragment av växter och djur.
 2. grogg

  grogg, en dryck av sprit utblandad med vatten (ofta soda- eller vichyvatten).
 3. gross

  gross, antalsenhet innebärande 12 dussin, dvs. 12 · 12 = 144 stycken.
 4. grovlera

  grovlera, mineraljord med relativt hög lerhalt, dvs. mellan 15 och 25 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 5. groddjur

  groddjur är en grupp ryggradsdjur som består av stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur. Groddjur är detsamma som amfibier. De finns på hela jorden utom på Antarktis. Det finns mer än 4 000 arter groddjur. I Sverige finns 13 arter, alla är fridlysta.
 6. groddning

  groddning, groddodling , odling av groddar av vissa växter, avsedda att bl.a. användas som födoämne.
 7. grovnate

  grovnate, Potamogeton lucens , art i familjen nateväxter.
 8. groplavar

  groplavar, Diploschistes och Gyalecta, släkten lavar med skorplik bål som har vanligen skålformigt rundade eller platta fruktkroppar (apothecier).
 9. grodmunnar

  grodmunnar, Podargidae , familj skärrfåglar med tolv arter som lever i skogar från Sydöstasien till Australien och Tasmanien.
 10. Grossglockner

  Grossglockner, Österrikes högsta bergstopp, 3 797 m ö.h., i Hohe Tauern, på gränsen mellan Tyrolen och Kärnten.