1. grovsopor

  grovsopor, se grovavfall.
 2. groddkropp

  groddkropp, spridningsenhet (diaspor) för könlös fortplantning hos kransalger.
 3. grottbarb

  grottbarb, Caecobarbus geertsi, art i familjen karpfiskar.
 4. grovmo

  grovmo, kornfraktion som enligt Atterbergsskalan består av partiklar med diameter mellan 0,06 och 0,2 mm.
 5. groschen

  groschen, äldre tyskt mynt ursprungligen från 1200-talet med valör i multiplar av penning.
 6. grodspott

  grodspott, gökspott , ormspott, skum som omger larver av insektsfamiljen spottstritar.
 7. grotthyena

  grotthyena, Crocuta crocuta spelaea [-lɛ:a], utdöd underart av den nu levande fläckiga hyenan; har också betraktats som en egen art, C. spelaea.
 8. grottspindlar

  grottspindlar, Nesticidae , familj spindlar som har världsvid utbredning och omfattar ca 200 arter, varav en i Sverige, Nesticus cellulanus.
 9. grophus

  grophus, benämning på företrädesvis förhistoriska hus som nedsänkts i marken.
 10. groddbrand

  groddbrand, tidigare groddmögel och groddröta, sjukdomssymtom till följd av angrepp av s.k. förökningssvampar.