1. Grottekvarnen

  Grottekvarnen, Grotte, magisk kvarn som enligt Grottesången ägdes av kung Frode i Danmark och malde fram allt som ägaren önskade sig.
 2. grottforskning

  grottforskning, speleologi , utforskning av grottor.
 3. grovvalsverk

  grovvalsverk, valsverk för framställning av produkter med grovt ämnestvärsnitt, t.ex. billets större än 80 mm fyrkant och rundstång större än 100 mm diameter.
 4. grovjord

  grovjord, den del av en jordmassa vars kornstorlek överstiger 0,06 mm i diameter.
 5. gropnate

  gropnate, Potamogeton berchtoldii , art i familjen nateväxter.
 6. groddsvingel

  groddsvingel, Festuca vivipara , art i växtfamiljen gräs.
 7. Grock

  Grock, egentligen Adrian Wettach , 1880–1959, schweizisk clown.
 8. growl

  growl, effekt vid trumpet- och trombonspel, främst i jazz.
 9. Gropbakkengen

  Gropbakkengen, arkeologisk fyndort vid Varanger i Finnmark, Norge, som gett namn till en fas i nordnorsk yngre stenålder.
 10. grossessgördel

  grossessgördel, en stödkorsett avsedd att bäras under havandeskap.