1. Gro Harlem Brundtland

  Gro Harlem Brundtland är en norsk politiker (socialdemokrat).
 2. groddjur

  groddjur är en grupp ryggradsdjur som består av stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur. Groddjur är detsamma som amfibier. De finns på hela jorden utom på Antarktis. Det finns mer än 4 000 arter groddjur. I Sverige finns 13 arter, alla är fridlysta.
 3. groddblad

  groddblad eller hjärtblad är de första gröna blad som visar sig när ett frö har grott, se hjärtblad.
 4. groda

  groda, eller egentligen grodor, är en grupp djur som lever i eller vid vatten, se grodor.
 5. Grossglockner

  Grossglockner är det högsta berget i Österrike.
 6. grodor

  grodor, eller äkta grodor, är en grupp djur som lever i eller vid vatten.
 7. grotta

  grotta är ett stort hålrum i berg.
 8. grooming

  grooming är detsamma som kontakt med barn i sexuellt syfte.
 9. gromning

  gromning är detsamma som kontakt med barn i sexuellt syfte.
 10. grodperspektiv

  grodperspektiv, något som ses underifrån.