1. pollination

  pollination är när pollen flyttas från en blomma till en annan.

 2. fortplantning

  fortplantning är när djur, växter och andra levande organismer bildar avkomma.

 3. ogräs

  ogräs kallas sådant som växer där vi människor inte vill att det ska växa, framför allt i odlad jord som åkrar och rabatter.
 4. bevingade ord

  bevingade ord kallar man sådant som någon sagt eller skrivit, kanske för länge sedan, och som har blivit känt och fortfarande används av många människor.
 5. banan

  banan är en av världens största örter.
 6. fröväxter

  fröväxter är en grupp av växter som kan bilda frö.

 7. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.