1. grodd

  grodd, hos växter detsamma som embryo.
 2. frö

  frö, fortplantningskropp hos fröväxterna (fanerogamerna).

 3. ål

  ål, annat namn på vissa arter rundmaskar, t.ex. potatisål.
 4. mungböna

  mungböna, mungoböna, zanzibarärt, Vigna radiata (synonym Phaseolus aureus), art i familjen ärtväxter.
 5. grodd

  grodd, i matematiken benämning på objekt som uppstår genom att man bortser från allt som ligger utanför någon omgivning till en punkt.
 6. kristallisation

  kristallisation, bildning av en fast, kristallin fas, oftast ur lösning eller smälta.
 7. fröväxter

  fröväxter är en grupp av växter som kan bilda frö.

 8. mangrove

  mangrove, skogstyp på löst underlag (från sand till gyttja) inom tidvattenbältet vid tropiska–subtropiska kuster och intill brackvattendelarna av floder som faller ut där.
 9. vetemjöl

  vetemjöl, mjöl av vete där grodd och skaldelar är frånsiktade, s.k. kärnmjöl eller siktat mjöl.
 10. blastula

  blastula, det stadium av ett befruktat äggs utveckling då den genom upprepad celldelning uppkomna cellklumpen, morulan, omvandlats till en vätskefylld blåsa.